РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ УГОДИ АЛЛАТРА

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА сприяє об'єднанню людей доброї волі, тих, хто прийнявши його, стає в авангард всенародної ініціативи і пов'язаних з нею неминучих глобальних змін по всьому світу. Це добровільне об'єднання гідних і порядних передових керівників своєї справи, готових прийняти на себе відповідальність за затвердження на практиці духовно-моральних основ, як у своїй професійній сфері діяльності, так і в міру сил і можливостей у всіх інших сферах життєдіяльності світового суспільства.

Роз'єднує – система, об’єднують – люди!

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА ініціює об'єднання творчих сил людства, добропорядних людей, що прагнуть до закріплення в світовій практиці нового формату партнерських взаємовідносин, заснованих на фундаменті Честі і Гідності, які роблять значний внесок у забезпечення стійкого духовно-морального, соціально-економічного розвитку світового суспільства.

Приєднавшись до Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА, фізичні та юридичні особи, які є інвесторами, засновниками, керівниками компаній, підприємств та інших організацій у всіх сферах праці, з добровільної ініціативи беруть на себе відповідальність за вжиття усіх можливих зусиль для практичної реалізації Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА і її ключових 7 основ АЛЛАТРА, необхідних для успішної світової партнерської взаємодії в новому форматі.

Той хто пізнає свою духовну природу, пізнає себе. Безкорисливо приступивши до мирських здобутків на благо людей, мудра людина приборкує свої емоції, дисциплінує думки і відкриває себе в новій якості своїх духовних звершень. Адже зовнішні його вчинки і дії є лише відображення внутрішньої роботи над самим собою.

Під реалізацією основ слід розуміти довгостроковий процес, ефективність якого безпосередньо залежить від постійного самовдосконалення Партнерів, їх старанності в практичній реалізації 7 основ АЛЛАТРА та від пов'язаних з цими діями прогресивних змін в їх професійній діяльності. Результативність процесу при практичній реалізації Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА також невід'ємно пов'язана з якісними змінами в культурі людських взаємовідносин у повсякденній роботі і з плідною взаємодією Партнерів у новому форматі. Всесвітнє поширення даних основ дозволяє Партнерам спільно вирішувати будь-які складні завдання при реалізації якісно нової моделі побудови творчого, духовно-морального світового суспільства.

Набагато більшу користь людина як Особистість, зможе принести собі і суспільству, коли сама стане прикладом для інших.

Як чинить велика людина, котра живе цінностями духовного надбання, так робитимуть і звичайні люди, дивлячись на неї.

Духовне перетворення суспільства починається з активної діяльності і дружби добропорядних людей, що пізнають себе і об'єднують людей на духовних основах.

При здійсненні основ Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА ключовими факторами успіху є:

― забезпечення широкої підтримки основ Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА шляхом інформування співробітників організації, партнерів, зацікавлених сторін про прийняту компанією соціальну та духовно-моральну відповідальність;

― включення основ Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА в якості невід'ємної важливої складової щоденної професійної діяльності та підприємницької стратегії;

― введення 7 основ АЛЛАТРА в базисну складову ділової етики партнерських угод, внутрішнього етичного кодексу організації;

― зацікавленість керівництва у створенні духовно-моральної атмосфери в організації, побудові творчих взаємовідносин між людьми, прояв особистої участі в духовно-моральній мотивації колективу; формування в колах трудового, партнерського, клієнтського колективів атмосфери превалювання духовно-моральних цінностей та кращих особистих якостей не на словах, а на ділі (все це сприяє не тільки стабільному зростанню підприємства, подоланню кризових ситуацій, а й поетапній реалізації головної мети ― формуванню суспільства на основі культурно-моральних, духовних цінностей);

― демонстрація позитивних прикладів доброти, відкритості, чесності та достоїнства людей, в тому числі і через прояв ініціативи, підтримки та особистої участі вищого керівництва у здійсненні програм Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА;

― практична готовність до навчання та безперервного самовдосконалення, щира відкритість до конструктивного діалогу та об'єднання на основі Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА;

― популяризація в засобах масової інформації відомостей про позитивні зміни духовно-моральних аспектів життя колективу, а також прикладів людей, котрі зміцнюють через свої вчинки і соціально значущі справи духовно-моральні основи як своєї Особистості, так і суспільства в цілому.