ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ
Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА

Постійне вдосконалення особистих людських якостей і безперервна всебічна робота над формуванням позитивного духовно-творчого вектору розвитку як своєї Особистості, так і суспільства в цілому ― природні процеси, в які стабільно залучені Партнери Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА.

Духовна Мудрість, як істинне зерно, дає у людині благі паростки, допомагаючи їй вивільнити свій розум з ніші людських страхів, вузьких склепінь темряви оман, подолати твердь матеріального мислення, відкрити для себе безкрайню сферу пізнання Істини.

Вона допомагає їй піднятися над приземленою самістью, побачити світ з висоти духовного світогляду без упередженості і матеріальних шор.

Мудрість наділяє людину щирістю і цілеспрямованістю, збагачує розумінням, підвищує її відповідальність за духовну якість життя.

Таким чином, стійка життєва позиція, особиста ініціатива у підтримці та успішному практичному впровадженні основ Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА дає змогу Партнерам реалізувати такі переваги:

  • можливість вдосконалювати кращі людські якості через залучення в соціальну діяльність, що сприяє створенню умов в суспільстві для культурного, духовно-морального, інтелектуального самовдосконалення як окремої Особистості, так і світового суспільства в цілому;
  • обмін знаннями та досвідом діяльності у сфері соціально відповідального бізнесу, що сприяє взаємному прогресу і розвитку підприємств, задіяних у реалізації даної добровільної ініціативи;
  • зміцнення дружніх партнерських зв'язків сприяє зростанню довіри і взаємовиручки, а також сприяє економічному прогресу, ефективному вирішенню спільних питань на рівні цивілізованих людських взаємовідносин;
  • використання 7 основ АЛЛАТРА для створення особливої атмосфери в трудовому, партнерському, клієнтському колективах (як невід'ємних частинах суспільства); ідеологічна атмосфера єднання і взаємної підтримки колективу, заснована на морально-етичних, загальнолюдських духовних принципах, забезпечує:

+ ідейне об'єднання і згуртування людей;

+ підвищення продуктивності праці та ефективності результату;

+ підвищення соціальної важливості, відповідальності та якості взаємовідносин в колективах, у тому числі і підвищення ступеня взаємоповаги, ввічливості та людяності;

+ поява новаторських ідей, ініціатив і пропозицій;

+ зміцнення довіри, як збоку трудового, так і збоку клієнтського колективів, запобігання плинності кадрів;

+ зміцнення ділової і громадської репутації надійного і відповідального підприємства з кращими умовами праці та фахівцями, видатними за своїми людськими та діловими якостями;

+ розширення клієнтського колективу, в тому числі й за рахунок залучення соціально активних клієнтів-однодумців, які дотримуються соціально відповідальної життєвої позиції, що базується на 7 основах АЛЛАТРА;

+ передбачення тенденцій розвитку підприємства та його стійкості в подоланні ризиків, кризових та критичних ситуацій; люди, що мають духовно-моральну основу взаємовідносин (що принципово відмінно від споживчих взаємовідносин), у кризових ситуаціях більш стійкі до стресу, здатні до нестандартного вирішення непередбачених проблем, оперативного об'єднання зусиль, дружби, взаємопідтримки і взаємодопомоги;

+ можливість більш активного залучення інвестиційного капіталу в результаті наділення соціумом повагою і підтримкою як найбільш активного соціально відповідального керівника, який веде сумлінну діяльність ― бізнес, що має не мінливі маски-характеристики людського обличчя, а бізнес з людською душею.

Духовна стабільність Особистості дозволяє без втрат подолати будь-яку фінансово-економічну кризу. Вічна Мудрість дозволяє людині перетворити себе духовно, знати підспудну суть минулих і майбутніх подій.