SFÉRA ZODPOVEDNOSTI PARTNEROV

Zapojením do Globálnej partnerskej dohody ALLATRA, Partneri vyjadrujú svoju ušľachtilú iniciatívu a úprimné presvedčenie, že oporou podporujúcou mier, prosperitu a blahobyt národov sveta sú všeľudské duchovné hodnoty - univerzálnych 7 osnov ALLATRA, ktoré prispievajú k rozvoju a vytváraniu poctivých a čestných vzťahov medzi ľuďmi vo všetkých sférach spoločnosti.

Všetci ľudia od prvopočiatku majú spoločnú hodnotu - duchovné dedičstvo. To je garant zhody a jednoty cieľov, to je to, čo všetkých ľudí spája vo svojej hlbokej podstate.

Súčasné svetové problémy, vrátane problémov v podnikaní a vo svetovej ekonomike - sú skôr ľudské než technické problémy. Zmeniť globálnu situáciu k lepšiemu a prekonať vzniknuté ťažkosti môže iba ľudská spoločnosť, ktorej základom sú všeobecne uznávané duchovné a mravné hodnoty, ako je poctivosť, čestnosť a svedomitosť. Len spoločnosť, ktorej členovia sú otvorení vzájomnej pomoci, duchovnej jednote a priateľstvu, môže zaručiť budúcim generáciám mier, poriadok a spoľahlivosť.

Večná Múdrosť je pre duchovného človeka ako životodarná vlaha pre plný klas, ktorý vyrástol z dobrého semena. Ona umožní pochopiť korene ľudských problémov a zlepšiť atmosféru duchovného života. Poskytuje základný kľúč k pochopeniu veľmi zložitej štruktúry reality človeka a sveta, slúži ako zdroj pre vytvorenie jedinečných podmienok na vybudovanie tvorivej Duchovnej spoločnosti.

Osobná zodpovednosť a prispenie každého človeka k duchovnej a morálnej transformácii spoločnosti je veľmi dôležité. Pripojením k medzinárodnej iniciatíve - Globálnej partnerskej dohode ALLATRA, Partneri dobrovoľne na seba preberajú zodpovednosť za:

zavedenie 7 osnov ALLATRA do svojej činnosti ako zásadných pre stratégiu rozvoja organizácie;

upevnenie slušných, čestných a úprimných vzťahov medzi ľuďmi prostredníctvom 7 osnov ALLATRA za zjednotenie pracovného, ​​partnerského a zákazníckeho kolektívu na základe všeľudských duchovných hodnôt;

prispievanie ku kvalitatívnym ideologickým, mravným a duchovným zmenám vo svojej činnosti, vďaka ktorým by sa 7 osnov ALLATRA stalo prirodzenými normami pre posilnenie slušných, poctivých a úprimných vzťahov medzi ľuďmi v ich každodennej práci a základom pre múdru organizáciu procesov vo všetkých sférach ľudského života;

poskytovanie verejnej pomoci Globálnej partnerskej dohode ALLATRA zameranej na propagáciu ich cieľov a zámerov vo svetovej spoločnosti prostredníctvom šírenia informácií pomocou Internetu, verejných prejavov, rozhovorov, médií, tlačových správ a ďalších komunikačných možností.

Každý človek je Osobnosť, ktorá v prvom rade nesie duchovnú zodpovednosť za všetko, čo robí a čo si vyberá vo svojom živote. Nemôžeme čakať na niekoho, kto príde a urobí všetko za nás. Musíme konať sami a začať predovšetkým u seba. Musíme byť sami dobrým príkladom pre ostatných a potom pozitívne zmeny v nás a v spoločnosti na seba nenechajú dlho čakať.