Partneri

Partneri Globálnej partnerskej dohody ALLATRA - poctiví, spoločensky aktívni lídri súčasného ľudstva, uznávaní a rešpektovaní v spoločnosti, prejavujú sa serióznou a zodpovednou aktivitou v rôznych oblastiach života - vynikajú ako reprezentanti silnej, stabilnej a rozvíjajúcej sa duchovnej spoločnosti so všeobecne uznávanými najlepšími vlastnosťami:

  • túžbou urobiť významný pozitívny prínos v rozvoji ľudstva a vykonávať aktívnu prácu v tomto smere;
  • dokonalým a humánnym prístupom k svojej činnosti, kvalitným a spravodlivým plnením svojich povinností a zodpovednosti;
  • prejavom vo vysokej miere spoľahlivosti a veľkorysosti vo všetkých oblastiach života.