Základné dokumenty

Vážená pani / Vážený pán,

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA, ktoré združuje stovky tisíc spoločensky aktívnych predstaviteľov v rôznych oblastiach práce a priemyslu vo viac ako 200 krajinách po celom svete, si považuje za česť pozvať Vás k partnerskému pripojeniu do rozsiahlej celosvetovej iniciatívy - Globálnej partnerskej dohody ALLATRA..

Radi Vás uvítame v našich radoch, ktoré sú tvorené z najlepších, spoločensky aktívnych a slušných lídrov prosperujúcich podnikov a firiem, ktorí si želajú stáť na čele realizácie celonárodnej iniciatívy transformácie svetového spoločenstva, podporovať v ňom duchovné a morálne priority a vytvárať podmienky pre zjednotenie národov sveta na princípoch priateľstva, solidarity a vzájomnej pomoci. Globálne partnerská dohoda ALLATRA stojí nad akoukoľvek politikou a náboženstvom.

V súčasnej dobe bol v oblasti vývoja sociálne zodpovedného podnikania dosiahnutý výrazný úspech, ale spojením všetkých svetových síl dosiahneme oveľa viac. Bolo by pre nás potešením s Vami pracovať a spoločne tvoriť dobré skutky, iniciovať pozitívne zmeny v spoločnosti, ktoré nevyhnutne ovplyvnia budúcnosť ľudskej civilizácie.

Ak aj je aktívny človek ponorený do dnešného uponáhľaného sveta, ale vo vnútri seba žije duchovným dedičstvom, ani vo svetských vymoženostiach jeho múdrosť nepozná hraníc a všetko jeho snaženie bude úzko späté s pôvodným zmyslom jeho života.


Ako sa stať partnerom Globálnej partnerskej dohody ALLATRA:

Krok 1. Vyplniť žiadosť o prijatie s podpisom a pečiatkou vedúceho organizácie na meno organizátora Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktorá vyjadruje zámer stať sa Partnerom a podporovať Globálnu partnerskú dohodu ALLATRA.

Krok 2. Vyplniť dotazník (anketu) Partnera Globálnej partnerskej dohody ALLATRA.

Krok 3. Odoslať originálne dokumenty (vyhlásenie / žiadosť a anketu) na poštovú adresu:
PO Box 30, 03083 Kiev-83, Ukraine a potvrdiť doručenie dokumentov na e-mailovú adresu: [email protected].

Krok 4. Dostať potvrdenie od Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.


Spoločným úsilím, ktoré je založené na duchovných a mravných hodnotách je ľudstvo schopné riešiť akékoľvek aj mimoriadne zložité problémy spoločnosti spoločne, prostredníctvom tvorivých síl prekonať finančné i hospodárskej krízy, výzvy času a prírody, ktoré sám človek nezvládne. Preto je dnes mimoriadne dôležité, aby sme sa vzájomne podporovali, hľadali najefektívnejšie úrovne spolupráce a využili vzájomne sa doplňujúce možnosti. Stratégia duchovného rozvoja spoločnosti bude mať bez pochyby pozitívny vplyv na život každého človeka a dá pevný základ pre budúce generácie.