ALLATRA PARTNERI

Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri – godīgi, sociāli aktīvi mūsdienu cilvēces parauglīderi, kuri iemantojuši sabiedrības cieņu un atzinību, - veic nopietnu un atbildīgu darbu dažādās dzīves sfērās, izceļas ar vispārpieņemtajām labākajām īpašībām, kas raksturīgas stipras, noturīgas, garīgi-radošas sabiedrības pārstāvjiem:

  • tiecas dot nozīmīgu, pozitīvu ieguldījumu cilvēces attīstībā un veic padziļinātu, aktīvu darbu šajā virzienā;
  • pamatīgi un cilvēciski attiecas pret savu darbu, un kvalitatīvi un godprātīgi realizē uzņemtās saistības un atbildību;
  • izrāda augstsirdību un uzticamību it visās savas dzīves darbības sfērās.