JAUTĀJUMI – ATBILDES

Jautājums: Kāda ir Globālās partnerības norunas ALLATRA priekšrocība salīdzinot, piemēram, ar partneru vienošanās darījumu ētiku, kompānijas iekšējo korporatīvo ētiku, kas būvēta uz korporatīvās pārvaldes principiem, kā arī esošajiem ‘korporatīvās sociālās atbildības’ pasaules normu un noteikumu modeļiem multinacionālās korporācijās?

Atbilde: Globālās partnerības noruna ALLATRA ir patiesi visu tautu iniciatīva. Aiz tās pamatiem ir kas daudz vairāk – tas, kas apvieno cilvēkus ar vispārcilvēciskajām garīgajām vērtībām un ir vairākkārt svarīgāks kā korporatīvās intereses un personīgais ienākums. Šajos pamatos ir ielikta cilvēces eksistences jēga.

Kā neapstrīdama priekšrocība ir pašu cilvēku labprātīga doto principu realizācija ne tikai vārdos, bet arī darbos, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, sociālā statusa, nacionalitātes, reliģiskās vai politiskās piederības. To apliecina strauji augošais cilvēku skaits visā pasaulē, kas izrāda interesi pirmavotam, kas daudz dziļāk paver 7 pamatu ALLATRA būtību. Tas liecina par to, ka jau tuvākajā laikā cilvēki pieņems šos principus un globālas izmaiņas pasaules sabiedrībā ir neizbēgamas.


Jautājums: Vai pilsoniskās sabiedrības organizāciju vadītāji, kā arī citas nekomerciālas organizācijas var pievienoties Globālajai partnerības norunai ALLATRA?

Atbilde: Jā. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju vadītāji, tāpat arī citu nekomerciālu organizāciju vadītāji var kļūt par Partneriem un aktīvi piedalīties labprātīgā visu tautu iniciatīvas izplatīšanā – Globālās partnerības noruna ALLATRA un tās 7 pamati ALLATRA. Tāpat viņi var palīdzēt realizēt mācību pasākumu organizēšanu, sociālās programmas, kas virzītas uz dotās informācijas izplatīšanu, dalīties pieredzē par sasniegumiem savos kolektīvos 7 pamatu ALLATRA praktiskās realizācijas ietvaros.


Jautājums: Vai Globālās partnerības noruna ALLATRA iekļauj sevī obligātu juridisko spēku?

Atbilde: Nē. Tā ir labprātīga globāla iniciatīva. Ar šo vienošanos katrs dalībnieks apņemas pats pret sevi nest morāli-ētisko atbildību par savas Personas garīgi-tikumisko vērtību izpausmi un cilvēku apvienošanas veicināšanu uz garīgi-tikumiskiem principiem. Tā ir virzīta uz sadarbību un palīdzību cilvēkam un sabiedrībai kopumā realizēt progresīvu attīstības un pārmaiņu procesu.