Globālās partnerības norunas ALLATRA
PARTNERU PRIEKŠROCĪBAS

Pastāvīga savu personīgo cilvēcisko īpašību pilnveidošana un nepārtraukts, vispusīgs darbs, formējot pozitīva, garīgi-tikumiska vektora attīstību savā Personībā un sabiedrībā kopumā, – tie ir dabiski procesi, kuros stabili iesaistīti Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri.

Garīgā Gudrība kā patiess grauds dod cilvēkam krietnus asnus, palīdz atbrīvot savu prātu no cilvēcisko baiļu nišām, šaurajām maldu tumsas velvēm, pārvarēt materiālās domāšanas cietoksni, atvērt sev bezgalīgo Patiesības iepazīšanas sfēru.

Tā palīdz viņam pacelties pār laicīgo patību, ieraudzīt pasauli no garīgo uzskatu augstumiem bez aizspriedumiem un materiālisma plīvuriem.

Gudrība cilvēku aplaimo ar atklātību un mērķtiecību, bagātina ar sapratni, paaugstina viņa atbildību par dzīves garīgo kvalitāti.

Tādā veidā stabila dzīves pozīcija un personīgā iniciatīva Globālās partnerības norunas ALLATRA pamatu atbalstīšanā un veiksmīgā to praktiskajā īstenošanā, sniedz Parteriem sekojošas priekšrocības:

  • iespēju pilnveidot savas labākās cilvēciskās īpašības, iesaistoties sociālajā darbībā, kas veicina tādu apstākļu rašanos sabiedrībā, kas pilnveido atsevišķu Personību un pasaules sabiedrību kopumā gan kulturāli, gan garīgi-tikumiski un intelektuāli;
  • pieredzes un zināšanu apmaiņu sociāli atbildīga biznesa darbības sfērā, kas veicina uzņēmumu savstarpēju progresu un attīstību, kas iekļāvušies šajā brīvprātīgajā iniciatīvā;
  • draudzīgas sadarbības nostiprināšanu, kas veicina savstarpējās palīdzības un uzticības attīstību, kā arī - ekonomisko progresu un efektīvu kopīgu jautājumu risināšanu civilizētu partnerattiecību līmenī;
  • 7 pamatu ALLATRA izmantošanu, lai radītu īpašu atmosfēru darba, partneru un klientu kolektīvos (kas ir neatņemamas sabiedrības sastāvdaļas); vienota un savstarpēji izpalīdzīga kolektīva ideoloģiskā atmosfēra, balstīta uz morāli-tikumiskiem, vispārcilvēciskiem garīgiem principiem, nodrošina:

+ cilvēku idejisko apvienošanos un saliedētību;

+ ražošanas un efektivitātes rezultāta palielināšanos;

+ sociālā nozīmīguma, atbildības un savstarpējo attiecību kvalitātes uzlabošanu kolektīvos, tai skaitā arī savstarpējas cieņas, pieklājības un cilvēcīguma līmeņa augšanu;

+ novatorisku ideju, iniciatīvu un priekšlikumu rašanos;

+ uzticības nostiprināšanos - kā no darbinieku, tā arī no klientu puses, izvairoties no pastāvīgas kadru maiņas;

+ uzticama un atbildīga uzņēmuma darījumu un sabiedriskās reputācijas nostiprināšanu, pateicoties labākajiem darba apstākļiem un speciālistiem, kuri izceļas ar savām cilvēciskajām un profesionālajām īpašībām;

+ klientu loka palielināšanos, pateicoties sociāli aktīvu klientu-domubiedru piesaistei, kuri pieturas pie sociāli atbildīgas dzīves pozīcijas, bāzētas uz 7 pamatiem ALLATRA;

+ uzņēmuma attīstības tendenču paredzēšanu un tā noturību risku pārvarēšanā kritiskās un krīzes situācijās; cilvēki, kuriem ir garīgi-tikumisku savstarpēju attiecību pamats (kas principiāli atšķiras no patērētāju savstarpējām attiecībām), krīzes situācijās ir daudz noturīgāki pret stresu, spējīgi rast nestandarta risinājumus neparedzētām problēmām, pateicoties operatīvai kopīgu pūļu apvienošanai, draudzībai, savstarpējam atbalstam un palīdzībai;

+ iespēju daudz aktīvāk piesaistīt investīciju kapitālu, pateicoties sabiedrības piešķirtajai cieņai un atbalstam kā aktīvam, sociāli atbildīgam vadītājam, kurš nodarbojas ar godprātīgu darbu – biznesu, kurš nevis nēsā dažādas maskas, kas raksturo cilvēku krāpniecisko dabu, bet gan biznesu ar cilvēcisku dvēseli.

Personības Garīgā stabilitāte ļauj bez zaudējumiem pārvarēt jebkuras finansiāli-ekonomiskas krīzes. Mūžīgā Gudrība ļauj cilvēkam pārveidot sevi garīgi, zināt apslēpto jēgu pagātnes un nākotnes notikumiem.