FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Mūsdienu pasaules realitāte akcentē aso nepieciešamību krietnu cilvēku globālai apvienošanai, lai visu tautu mērogā atdzimtu un tiktu apstiprinātas cilvēces dabiskās un atzītās vērtības ― 7 pamati ALLATRA. Šā mērķa realizācijas labā Starptautiska sabiedriska kustība ‘ALLATRA’ (www.allatra.org) piedāvā unikālu visu tautu platformu globālai sadarbībai – Globālo partnerības norunu ALLATRA. Tās uzdevums – apvienot un saliedēt Labas gribas cilvēkus, lai kopīgi izmainītu šodienas cilvēces patērēšanas attīstības vektoru uz garīgi-radošo vektoru, kas apstiprina pasaules sabiedrībā kulturāli-tikumiskās un vispārcilvēciskās garīgās vērtības.

Šī pasaule cilvēkam - pagaidu piestātne. Cilvēks piedzimst ar sažņaugtām dūrēm, cenšoties iekarot šo pasauli. Bet aiziet no dzīves ar atvērtām plaukstām, tā arī nepaņēmis no pasaules ne puteklīti.

Starptautiskās sabiedriskās kustības ‘ALLATRA’ Koordinācijas centrs veic aktīvu darbību Globālās partnerības norunas ALLATRA ideoloģiskajā atbalstā un zemāk norādīto mērķu sasniegšanā, realizējot arī tādus virzienus kā:

  • partneru savstarpējo attiecību jaunā formāta popularizēšanu – Globālās partnerības norunas ALLATRA atpazīstamības veicināšanu pasaules sabiedrībā kā visu tautu iniciatīvu;
  • savstarpējo Partneru sadarbība un palīdzība 7 pamatu ALLATRA realizēšanā;
  • globālās partnerības norunas ALLATRA Partneru sociālās iniciatīvas informatīvs atbalsts;
  • starptautiska sadarbība ar organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem visā pasaulē;
  • tautu draudzības nostiprināšanas veicināšana un godprātīgu internacionālu attiecību izveidošana, organizējot starptautiskas tikšanās, izstādes, konferences;
  • apstākļu radīšana sociāli atbildīga biznesa ar cilvēcīgu dvēseli atbalstam un attīstībai visā pasaulē.

Biznesu rada cilvēki. Kāda būs to iekšējā pārliecība, tāda arī būs viņu labprātīgā iniciatīva un radošā, sociāli atbildīgā vektora darbības virziens. Cik daudz cilvēki paši mainās savās iekšējās garīgajās īpašībās uz labo pusi, tik daudz viņi arī izmaina pasauli sev apkārt.

Kāpēc cilvēks, meklēdams jēgu savai atnākšanai šai pasaulē, līdz pat pašai aiziešanai ir norūpējies par dzīves noslēpumainību? Tāpēc ka, lai arī viņš šeit ir laicīgs, tomēr spējīgs mainīt savu dabu. Jēga cilvēka esamībai šajā pasaulē – garīgā izaugsme, tieksme no materiālisma samazinātā apziņas stāvokļa pāriet garīgajos augstumos, pārvērsties, pacelties līdz savai nolemtībai un uzplaukt tam pašam labākajam, kas viņā ir. Kad cilvēks iegūst pašattīstības spārnus, tie paceļ viņu līdz Patiesības izzināšanas augstumiem, kvalitatīvi pārvēršot viņa dabu. Ārējās pārmaiņas ir derīgas vien tad, ja tās rodas no cilvēka iekšējās pasaules.

Globālās partnerības norunas ALLATRA ideoloģiskais atbalsts ieņem centrālo vietu šajā pasaules iniciatīvas attīstībā un izplatīšanā un tādu apstākļu radīšanā, kas veicina sociāli atbildīga biznesa ar cilvēcīgu dvēseli uzplaukšanu un atbalstu visā pasaulē. Viens no iespējamajiem atbalsta sniegšanas veidiem ir arī finansiāls atbalsts, balstīts uz nesavtīgām un labprātīgām Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneru un citu ieinteresētu cilvēku brīvās gribas izpausmēm, kuri vēlas veikt finansiālu dalību pasaules iniciatīvas attīstībā, lai nodrošinātu cilvēku apvienošanos visā pasaulē, kas bāzēta uz 7 pamatiem ALLATRA ― vērtīga fundamenta garīgi-radošai sabiedrības celšanai.

Starptautiskās sabiedriskās kustības ALLATRA Koordinācijas centrs pieņem labprātīgi piedāvātu labdarības palīdzību un sponsoru atbalstu no juridiskām vai fiziskām personām, kas atbilst to iespējām, patiesajām vēlmēm un nolūkiem ar noteikumu, ka dotā atbalsta pieņemšana neapdraud Globālās partnerības norunas ALLATRA un Starptautiskās sabiedriskās kustības ALLATRA esamību.

Labas gribas cilvēkam augstsirdība un nesavtīgums – dabiskas īpašības, kas nodrošina labvēlīgas savstarpējās attiecības ar cilvēkiem un tiek pielietotas visās dzīves sfērās bez izņēmumiem, neapstājoties tikai pie finansu sfēras. Un katra pienākums – pastāvīgi un bez mitas pielietot šīs cilvēciskās īpašības saskaņā ar savām reālajām iespējām un tieksmēm, apliecinot ar savas dzīves personīgo piemēru cilvēciskās, garīgās vērtības sabiedrībā.

Pasaules bagātības pieder šai pasaulei, kur viss ir mainīgs, pārejošs un mirstīgs. Bagātība cilvēkam tiek dota, lai viņš izprastu atbildību, lai pārbaudītu viņa nolūkus un apstiprinātu dzīves izvēli. Ja cilvēks patērē zemes bagātības cilvēku labā, tad viņš atrod un iegūst daudz lielāku bagātību – savu garīgo īpašumu, kas viņam kā Personībai atver ceļu uz patiesu nemirstību.

Lūdzu, sūtiet savus jautājumus un priekšlikumus, kas skar Globālās partnerības norunas ALLATRA finansiālo informāciju, uz adresi: [email protected]

Informācija tiem, kas vēlas veikt labdarības palīdzību un/vai sponsoru atbalstu visu tautu iniciatīvai Globālās partnerības norunai ALLATRA:

Rekvizīti:

Sabiedriskā savienība ‘Starptautiska sabiedriska kustība ‘ALLATRA’’

  • konta nr. 260027876 EUR
  • konta nr. 260027876 USD
  • konta nr. 260027876 UAH
  • konta nr. 260027876 RUB

in PJSC First Ukrainian International Bank

MFO 334851

EDRPOU 39304584