Galvenie dokumenti

Godātais Vadītāj!

Starptautiskā sabiedriskā kustība „ALLATRA”, kas apvieno simtiem tūkstošus sociāli aktīvus dažādu sfēru un nozaru pārstāvjus vairāk kā 200 valstīs visā pasaulē, apliecina Jums savu cieņu un ir pagodināta uzaicināt Jūs kļūt par Partneri vērienīgā visas pasaules iniciatīvā – Globālās partnerības norunā ALLATRA.

Mēs esam priecīgi sveikt mūsu rindās labākos no labākajiem - sociāli aktīvus, godprātīgus vadošo kompāniju un uzņēmumu vadītājus, kuri vēlas būt priekšgalā, realizējot globālu, visu tautu iniciatīvu, kas pārvērš pasaules sabiedrību un apstiprina tajā garīgi-tikumiskas prioritātes, radot tādus apstākļus, kas apvieno pasaules tautas ar draudzības, solidaritātes un savstarpējās palīdzības pamatiem. Globālās partnerības noruna ALLATRA ir ārpus politikas un reliģijas.

Uz šo brīdi sociāli atbildīga biznesa radīšanā jau daudz kas ir sasniegts. Bet apvienojoties visai pasaulei, mēs sasniegsim daudzkārt vairāk. Mums būs liels gods kopā ar Jums darīt labus darbus, ieviest pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kas neizbēgami atspoguļosies cilvēciskās civilizācijas nākotnē.

Ja rosīgs cilvēks, iegrimis šīs niecīgās pasaules kņadā, savā būtībā dzīvo, piederot garīgajai pasaulei, tad arī laicīgajos sasniegumos viņa gudrība nezinās robežu un viņa darbi būs cieši saistīti ar dzīves dziļāko jēgu.


Lai kļūtu par Globālās partnerības norunas ALLATRA Partneri, nepieciešams:

1. solis. Aizpildīt Starptautiskās sabiedriskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas centram Pieteikuma vēstuli, ar organizācijas vadītāja parakstu un zīmogu, - ar nolūku kļūt par Partneri un izrādīt atbalstu Globālās partnerības norunai ALLATRA un 7 pamatiem ALLATRA.

2. solis. Aizpildīt Globālās partnerības norunas ALLATRA Partnera Anketu.

3. solis. Nosūtīt dokumentu oriģinālus (Pieteikuma vēstuli un Partnera Anketu) pa pasta adresi:
03083, Украина, г. Киев-83, а/я 30 un apstiprināt dokumentu nosūtīšanu pa elektronisko adresi: [email protected].

4. solis. Saņemt apstiprinājuma atbildi no Starptautiskās sabiedriskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas centra.


Apvienojot pūles, balstoties uz garīgi-tikumisku ideoloģiju, cilvēce spējīga tikt galā ar jebkurām, pat ārkārtēji grūtām sabiedrības problēmām. Kopīgi, ar vienotiem radošiem spēkiem pārvarēt finansiāli-ekonomiskās krīzes, laikmeta un dabas izaicinājumus, ar kuriem grūti cilvēkiem tikt galā vienatnē. Tādēļ šodien ir jo īpaši svarīgi atbalstīt vienam otru, tiekties uz daudz efektīvāku savstarpējo sadarbību, izmantot savstarpējās papildināšanas iespējas. Garīgi-radoša sabiedrības attīstības stratēģija, nepārprotami, pozitīvi iespaidos katra cilvēka dzīvi un dos stingrus pamatus nākamajām paaudzēm.