SFÉRA ODPOVĚDNOSTI PARTNERŮ

Zapojením do Globální partnerské dohody ALLATRA, Partneři vyjadřují svoji ušlechtilou iniciativu a upřímné přesvědčení, že oporou podporující mír, prosperitu a blahobyt národů světa jsou všelidské duchovní hodnoty – univerzálních 7 osnov ALLATRA, které přispívají k rozvoji a vytváření poctivých a čestných vztahů mezi lidmi ve všech sférách společnosti.

Všichni lidé od prvopočátku mají společnou hodnotu - duchovní dědictví. To je garant shody a jednoty cílů, to je to, co všechny lidi spojuje ve své hluboké podstatě.

Současné světové problémy, včetně problémů v podnikání a ve světové ekonomice – jsou spíše lidské, než technické problémy. Změnit globální situaci k lepšímu a překonat vzniklé obtíže může pouze lidská společnost, jejímž základem jsou všeobecně uznávané duchovní a mravní hodnoty, jako je poctivost, čestnost a svědomitost. Pouze společnost, jejíž členové jsou otevření vzájemné pomoci, duchovní jednotě a přátelství, může zaručit budoucím generacím mír, pořádek a spolehlivost.

Věčná Moudrost je pro duchovního člověka jako životodárná vláha pro plný klas, který vyrostl z dobrého semene. Ona umožní pochopit kořeny lidských problémů a zlepšit atmosféru duchovního života. Poskytuje základní klíč k pochopení velmi složité struktury reality člověka a světa, slouží jako zdroj pro vytvoření jedinečných podmínek k vybudování tvořivé Duchovní společnosti.

Osobní odpovědnost a přispění každého člověka k duchovní a morální transformaci společnosti je velmi důležité. Připojením k mezinárodní iniciativě - Globální partnerské dohodě ALLATRA, Partneři dobrovolně na sebe přebírají odpovědnost za:

zavedení 7 osnov ALLATRA do své činnosti jako zásadní pro strategii rozvoje organizace;

upevnění slušných, čestných a upřímných vztahů mezi lidmi prostřednictvím 7 osnov ALLATRA, za sjednocení pracovního, partnerského a zákaznického kolektivu na základě všelidských duchovních hodnot;

přispívání ke kvalitativním ideologickým, mravním a duchovním změnám ve své činnosti, díky kterým by se 7 osnov ALLATRA stalo přirozenými normami pro posílení slušných, poctivých a upřímných vztahů mezi lidmi v jejich každodenní práci a základem pro moudrou organizaci procesů ve všech sférách lidského života;

poskytování veřejné podpory Globální partnerské dohodě ALLATRA zaměřené na propagaci jejich cílů a záměrů ve světové společnosti prostřednictvím šíření informací pomocí Internetu, veřejných projevů, rozhovorů, médií, tiskových zpráv a dalších komunikačních možností.

Každý člověk je Osobnost, která v první řadě nese duchovní zodpovědnost za vše, co dělá a co si vybírá ve svém životě. Nemůžeme čekat na někoho, kdo přijde a udělá vše za nás. Musíme jednat sami a začít především u sebe. Musíme být sami dobrým příkladem pro ostatní a potom pozitivní změny v nás a ve společnosti na sebe nenechají dlouho čekat.