ALLATRA PARTNER

Partneři Globální partnerské dohody ALLATRA – poctiví, společensky aktivní lídři současného lidstva, uznávání a respektování ve společnosti, projevující se seriózní a odpovědnou činností v různých oblastech života – vynikají jako reprezentanti silné, stabilní a rozvíjející se duchovní společnosti se všeobecně uznávanými nejlepšími vlastnostmi:

  • touhou učinit významný pozitivní přínos k rozvoji lidstva a provádět aktivní práci v tomto směru;
  • dokonalým a humánním přístupem ke své činnosti, kvalitním a spravedlivým plněním svých povinností a odpovědností;
  • projevem ve vysoké míře spolehlivosti a velkorysosti ve všech oblastech života.