Základní dokumenty

Vážená paní / Vážený pane,

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, které sdružuje stovky tisíc společensky aktivních představitelů v různých oblastech práce a průmyslu ve více než 200 zemích po celém světě, si považuje za čest Vás pozvat k partnerskému připojení do rozsáhlé celosvětové iniciativy - Globální partnerské dohody ALLATRA.

Rádi Vás uvítáme v našich řadách, které jsou tvořeny z nejlepších, společensky aktivních a slušných lídrů prosperujících podniků a firem, kteří si přeji stát v čele realizace všenárodní iniciativy transformace světového společenství, podporovat v něm duchovní a morální priority a vytvářet podmínky pro sjednocení národů světa na principech přátelství, solidarity a vzájemné pomoci. Globální partnerská dohoda ALLATRA stojí nad rámec veškeré politiky a náboženství.

V současné době bylo v oblasti vývoje sociálně odpovědného podnikání značného úspěchu, ale spojením všech světových sil dosáhneme mnohem víc. Bylo by pro nás potěšením s Vámi pracovat a společně tvořit dobré skutky, iniciovat pozitivní změny ve společnosti, které nevyhnutelně ovlivní budoucnost lidské civilizace.

Je-li aktivní člověk ponořen do tohoto uspěchaného světa, ale uvnitř sebe žije duchovním dědictvím, ani ve světských vymoženostech jeho moudrost nezná hranic a veškerá jeho činnost bude úzce spjata s původním smyslem jeho života.


Jak se stát partnerem Globální partnerské dohody ALLATRA:

Krok 1. Vyplnit žádost o přijetí s podpisem a razítkem vedoucího organizace na jméno organizátora Koordinačního centra Mezinárodní společenského hnutí ALLATRA, která vyjadřuje záměr stát se Partnerem a podporovat Globální partnerskou dohodu ALLATRA.

Krok 2. Vyplnit dotazník (anketu) Partnera Globální partnerské dohody ALLATRA.

Krok 3. Odeslat originální dokumenty (prohlášení/žádost a anketu) na poštovní adresu:
PO Box 30, 03083 Kiev-83, Ukraine a potvrdit doručení dokumentů na e-mailovou adresu: [email protected].

Krok 4. Obdržet potvrzení od Koordinačního centra mezinárodního společenského hnutí ALLATRA.


Spojením úsilí, které je založené na duchovních a mravních hodnotách je lidstvo schopno řešit jakékoli i mimořádně složité problémy společnosti společně, prostřednictvím tvořivých sil překonat finanční i hospodářské krize, výzvy času a přírody, které sám člověk nezvládne. Proto je dnes obzvláště důležité, abychom se vzájemně podporovali, hledali nejefektivnější úrovně spolupráce a využili vzájemně se doplňujících možností. Strategie duchovního rozvoje společnosti bude mít bez pochyby pozitivní dopad na život každého člověka a dá pevný základ pro budoucí generace.