СЕДЕМТЕ ОСНОВИ НА АЛЛАТРА
БАЗИСНИ ОСНОВИ В МИРОГЛЕДА
НА ДУХОВНО-СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

ЦЕННОСТТА НА ЖИВОТА е в СВОБОДАТА НА ИЗБОРА. Само когато КОНТРОЛИРАМЕ СЕБЕ СИ и се стремим към ДУХОВНО-НРАВСТВЕНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, тогава ще има ОБЕДИНЕНИЕ, СЪЗИДАНИЕ и ще си върнем нашето ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО.


Първа основа

ЖИВОТЪТ Е ЦЕНЕН

Най-ценното в този свят – е човешкият живот. Трябва да пазим всеки човек както пазим себе си, въпреки че живота е кратък, ни дава шанс да увеличим най-важната ценност – вътрешното духовно наследство, само чрез него Личността ще открие пътя към истинското духовно безсмъртие.

Преумножавай най-важната ценност всеки ден, защото не знаеш кога ще си отидеш от този свят. Стреми се към съвършенство, съгласувай личния и жизнения си избор с главния смисъл на своето съществуване – твоето духовно-нравствено преобразуване, служи си само със най-висшите духовни ценности.


Втора основа

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Свободата на избора – това е най-големият дар за човека.

Този, който всеки ден извършва духовно-нравствена работа над себе си, става автентично свободна личност – освобождава се от егоизма, страха и илюзията на този свят, от безкрайните земни желания и съмнения, страдания и заблуди. Това е истинската свобода на човешкия дух, без никакви земни ограничения, която ни дарява вътрешна опора и ни прави силни и независими от външните обстоятелства.


Трета основа

КОНТРОЛ НАД СЕБЕ СИ

В този свят за човека няма по-голяма висша власт, от това да умее да се владее, а духа побеждава над материалния свят. Самоконтролът е по-важен отколкото притежаването на каквито и да било материални богатства, защото така се открива пътят към познаването на истинската Мъдрост, която помага на човешкия ум да се освободи от нисшите страхове, тъмни заблуждения, човекът се извисява над земната индивидуалност, преодолява бариерите на материалното мислене и открива за себе си безкрайната сфера за разпознаването на Истината.

Накъдето е насочено вниманието на човека, там са и неговите мисли, думи и дела, там е и неговия живот- неговия край или начало. Всеки човек, който се контролира, става повелител на своите мисли и емоции, дарява своята безгранична духовна Любов на хората и така той става най-богатия и щастлив човек на този свят.


Четвърта основа

ДУХОВНО-НРАВСТВЕНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Живей с Душата си, действай по Съвест. Следвай нормите за морално поведение и работи духовно над себе си. Преобразявай себе си всеки ден, прави всичко по съвършен начин, имай благи помисли и дълбоки чувства. Постъпвай с другите, както искаш да постъпват с теб.

В процеса на духовно самоусъвършенстване човек е способен чрез разширено състояние на съзнанието да узнае Истината, излизайки от рамките на ограниченото материално мислене, откривайки в себе си много повече способности и възможности в настоящата реалност. Истинска сила на влияние човек получава само тогава, когато се докосне до духовните източници на своята човешка същност.


Пета основа

ОБЕДИНЕНИЕ

В духа на единството се поражда обединението в света. Обединявай и създавай! Разединява – системата, обединяват – хората! Разделя хората материята и нейните потребности. А духовното наследство обединява хората.

Работата над себе си и духовно-нравственото самоусъвършенстване способства за съединяването на човека с неговия духовен източник, който му дарява истинска свобода. Службата за най-висшето духовно Благо – Доброто, води до обединението на личността със своята духовна природа. Всички хора изначално притежават свое духовното наследство. Това е гаранция за съглъсуваност на общите цели и прави хората единни в тяхната най-вътрешна същност..


Шеста основа

СЪЗИДАНИЕ

Сътворявай добро и не служи на злото.
Живей духовно, така се заражда всяко благо творение. Само тогава ще видиш събитията в света на Истината, ще разбираш хората и тяхната вътрешна същност, ще умееш да коригираш своя живот и труд по Съвест. Живей със своя духовно-нравствен източник, от който се зараждат благите чувства, мисли, думи и дела.

По-добре да живееш трудейки се по Съвест, черпейки съзидателни сили от духовния източник, отколкото да растеш в мъртвата илюзия на видимите вещи, сляпо служейки на системата на ненаситната материя. Всичко в този свят е взаимосвързано и нищо за личността не изчезва безследно.Човекът – е само гост в този свят: с каквото се роди, с това и си отива, нищо не взима от неговите материални богатства. Побързай в живота си да преумножиш духовно-нравственото богатство – духовното наследство, защото това е единственото нетленно съкровище – духовната сила, която открива на личността пътя към истинското безсмъртие..

Мирът и съгласието в обществото започва от мира и съгласието вътре в човека.


Седма основа

ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО

Духовното наследство не трябва да се търси във външния свят, защото то е вътре в човека, в неговите духовно-нравствени преобразувани чувства, мисли, думи и дела. Ако дееспособният човек, потопен в този суетен свят и усеща в себе си духовния свят, тогава и мъдростта му няма да има граници и делата му ще бъдат свързани със съкровения смисъл на живота му.

Всичко земно е временно и изменчиво и само за един кратък миг човешкото съществуване се превръща на прах. Желанието да получиш лична облага носи бремето на никога несвършващи проблеми и бързо изчерпва жизнените ти сили. Искреното ти желание да преодолееш своята земна природа и реаллната духовна работа над себе си те възвишава и ти открива великата съкровищница на духовното наследство. И тогава какъвто и да е земния ти изход – в своя Живот ти си вече Победител!