ФИНАНСОВО СЪДЕЙСТВИЕ

Съвременните световни реалности подчертават острата необходимост за глобално обединение на почтените хора в името на възраждането и утвърждаването в международен мащаб на естествените общопризнати човешки ценности ― 7 основи АЛЛАТРА. В полза на реализацията на дадената цел на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» (www.allatra.org) предлага уникална всенародна платформа за световно сътрудничество – Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА. Нейната задача е – да обединява и сплотява хората на Добра воля и да съдейства за изменение на днешния потребителски вектор за развитие на човечеството на духовно-съзидателни, утвърждаващи доминирането в световното общество на културно-нравствени и общочовешки духовни ценности.

Този свят за човека – е временно пристанище. Човек се ражда със свити юмруци, опитвайки се да покори този свят. А си отива от живота с празни ръце, така и не взимайки от света нито песъчинка.

Координационният център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» извършва активна дейност за идеологическа подкрепа на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА и постигане на горепосочените цели, реализирайки, в това число и такива направления като:

  • популяризация на новия формат на партньорски споразумения – Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА и повишаване на осведоменността на световното общество за дадената световна инициатива;
  • взаимодействие между Партньорите и помощ в реализацията на 7 основи АЛЛАТРА;
  • информационна подкрепа на социалната инициатива на Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА;
  • международно сътрудничество с представители на предприятия и организации по целия свят;
  • способност за укрепване на дружбата между народите и изграждане на почтени интернационални взаимодействия посредством провеждане на международни срещи, изложения, конференции;
  • създаване на условия за процъфтяването и подкрепата на социално отговорен бизнес по целия свят, основан от хора с пробудени човешки души.

Защото бизнеса е създаден от хората, и каквито бъдат вътрешните им убеждения, такива ще бъдат и техните доброволни инициативи и насоката на тяхната съзидателна, социално отговорна дейност. Доколкото самите хора променят своите вътрешни духовни качества в добра насока, дотолкова те изменят и света около себе си.

Защо човек, търсещ смисъла на своето идване в този свят, е обезпокоен до своя край за тайните на живота? Защото макар и да е тук временно, е по силите му да промени своята природа. Смисълът на пребиваването на човека в този свят – е да расте духовно, неговата устременост да промени заниженото материално съзнание към духовно извисяване, трансформация, да изпълни своето предназначение и да разцъфти всичко най-хубаво, което има в него. Когато човек се сдобие с криле за самоусъвършенстване, те го извисяват до височините за познаване на Истината, качествено преобразяват неговата природа. Външните промени са полезни само тогава, когато те произхождат от вътрешния свят на човека.

Идеологическата подкрепа на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА заема централно място в развитието и разпространението на тази световна инициатива и в създаване на условия за процъфтяване и подкрепа на социално отговорен бизнес по целия свят, създаден от хора с чисти души. Един от възможните пътища за оказване на подкрепа се явява и финансовото съдействие, основано на безкористност, доброволни намерения на Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА и други заинтересовани лица, желаещи да окажат финансово съдействие в развитието на световната инициатива, обезпечаваща обединението на хората по целия свят на базата на 7 основи АЛЛАТРА ― ценностен фундамент за построяването на духовно- съзидателно общество.

Координационният център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» поема доброволна инициатива за благотворителна помощ и спонсорирана подкрепа от юридически или физически лица, отговаряща на техните възможности, искрени желания и намерения, при условие, че оказаната подкрепа не заплашва целостта на Глобалното партньорско споразимение АЛЛАТРА, на Международното обществено движение «АЛЛАТРА».

Великодушието и безкористността за човека на добра воля – са естествени качества, обезпечаващи установяването на доброжелателни взаимоотношения с хората и разпространението им във всички жизнени сфери без изключение, а не ограничени само във финансовата сфера. И отговорност на всеки е – неизменно и безкористно да проявява тези човешки качества в съответствие със своите реални възможности и устременост, утвърждавайки личния пример в своя живот на духовните човешки ценности в обществото.

Богатствата на света принадлежат на този свят, в който всичко е променливо, преходно и смъртно. Богатството се дава на човека, за да стане отговорен, за проверка на неговите намерения и потвърждаването на жизнения му избор. Ако човека употребява земното богатство за благото на хората, тогава той придобива много по-голяма неземна ценност – своето духовно наследство, което открива пред неговата Личност пътя към истинското безсмъртие.

Ако обичате, отправяйте всички въпроси и предложения, касаещи финансовата информация относно Глобалното партньорко съглашение АЛЛАТРА, на адрес: [email protected]

Информация за желаещите да окажат благотворителна помощ и/или спонсорска подкрепа на всенародната инициатива на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА.

Подкрепи:

Обществен съюз " Международно обществено движение "АЛЛАТРА"

  • р/с 260027876 в Гривня
  • р/c 260027876 в дол. САЩ
  • р/c 260027876 в ЕВРО
  • р/c 260027876 в Руски рубли

в ПАО "Първа украинска международна банка"

МФО 334851

код ЕГРПОУ 39304584